اطلاعات بیشتر ملک آپارتمان سه خوابه 135 متری در بلوار معلم قیمت کل : 470/000/000 تومان
متراژ مفید : 125 m²
متراژ کل : 135 m²
اطلاعات بیشتر ملک اجاره آپارتمان دوخوابه 86 متری در بلوار معلم قیمت کل : 400/000/000 تومان
متراژ مفید : 76 m²
متراژ کل : 86 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش ویلای دو خوابه با یک دستگاه سوئیت در گلسار قیمت کل : 450/000/000 تومان
متراژ مفید : 129 m²
متراژ کل : 129 m²
اطلاعات بیشتر ملک اجاره آپارتمان دوخوابه 85 متری در گلباغ نماز اجاره : رهن کامل
متراژ مفید : 75 m²
متراژ کل : 85 m²
اطلاعات بیشتر ملک اجاره آپارتمان دوخوابه 85 متری در رشت اجاره : رهن کامل
متراژ مفید : 75 m²
متراژ کل : 85 m²
اطلاعات بیشتر ملک آپارتمان دوخوابه 83 متری در گلباغ نماز قیمت کل : 320/000/000 تومان
متراژ مفید : 73 m²
متراژ کل : 83 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان 67 متری در بلوار شهید انصاری قیمت کل : 120/000/000 تومان
متراژ مفید : 67 m²
متراژ کل : 76 m²

آپارتمانهای فروشی

مرتب سازی تاریخ ثبت املاک | مرتب سازی قیمت املاک | مرتب سازی براساس بیشترین بازدید

نتایج در هر صفحه :

آپارتمان سه خوابه 135 متری در بلوار معلم ( کد ملک : 762)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 470/000/000 تومان
متراژ مفید : 125 m²
متراژ کل : 135 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
اجاره آپارتمان دوخوابه 86 متری در بلوار معلم ( کد ملک : 766)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 400/000/000 تومان
متراژ مفید : 76 m²
متراژ کل : 86 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان دوخوابه 83 متری در گلباغ نماز ( کد ملک : 762)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 320/000/000 تومان
متراژ مفید : 73 m²
متراژ کل : 83 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً پارکت
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان 67 متری در بلوار شهید انصاری ( کد ملک : 763)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 120/000/000 تومان
متراژ مفید : 67 m²
متراژ کل : 76 m²
امکانات : آب اختصاصی, کابینت فلزی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً موکت
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان دوخوابه 95 متری در کوی فرهنگیان ( کد ملک : 602)
قیمت کل : 220/000/000 تومان
متراژ مفید : 85 m²
متراژ کل : 95 m²
امکانات : آسانسور , آب اختصاصی, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دوخوابه 85 متری با پارکینگ اختصاصی در مسکن مهر رشت ( کد ملک : 599)
قیمت کل : 67/000/000 تومان
متراژ مفید : 75 m²
متراژ کل : 85 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش فوری آپارتمان دو خوابه 67 متری گلباغ نماز ( کد ملک : 598)
قیمت کل : 130/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 67 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش سه واحد آپارتمان 77 متری در رشت ( کد ملک : 595)
قیمت کل : 160/000/000 تومان
متراژ مفید : 67 m²
متراژ کل : 77 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان دوخوابه 140 متری در خیابان استقلال ( کد ملک : 593)
قیمت کل : 300/000/000 تومان
متراژ مفید : 130 m²
متراژ کل : 140 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً پارکت
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان 88 متری در بلوار خرمشهر ( کد ملک : 592)
قیمت کل : 120/000/000 تومان
متراژ مفید : 78 m²
متراژ کل : 88 m²
امکانات : آب اختصاصی, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان یک خوابه 64 متری در رشت ( کد ملک : 591)
قیمت کل : 62/000/000 تومان
متراژ مفید : 58 m²
متراژ کل : 64 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز مشترک, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان سه خوابه 120 متری گلباع نماز ( کد ملک : 590.1 )
قیمت کل : 336/000/000 تومان
متراژ مفید : 110 m²
متراژ کل : 120 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان سه خوابه 140 متری طبقه اول ( کد ملک : 590)
قیمت کل : 364/000/000 تومان
متراژ مفید : 130 m²
متراژ کل : 150 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش فوری آپارتمان دو خوابه 65 متری رشت ( کد ملک : 588)
قیمت کل : 105/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 67 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش فوری آپارتمان دو خوابه 73 متری رشت ( کد ملک : 587)
قیمت کل : 140/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 73 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز مشترک, برق اختصاصی, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً موکت
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان یک خوابه در بلوار دیلمان ( کد ملک : 584)
قیمت کل : 150/000/000 تومان
متراژ مفید : 58 m²
متراژ کل : 58 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز مشترک, برق اختصاصی, گاز رومیزی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان سه خوابه 154 متری در بلوار نماز کوچه استاد معین ( کد ملک : 582)
قیمت کل : 539/000/000 تومان
متراژ مفید : 135 m²
متراژ کل : 154 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دوخوابه 80 متری در بلوار خرمشهر ( کد ملک : 580)
قیمت کل : 152/000/000 تومان
متراژ مفید : 72 m²
متراژ کل : 80 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان سه طبقه سه واحدی در رشت ( کد ملک : 579 )
قیمت کل : 198/000/000 تومان
متراژ مفید : 88 m²
متراژ کل : 98 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان 98 متری دو خواب در بلوار شهدای گمنام ( کد ملک : 579)
قیمت کل : 198/000/000 تومان
متراژ مفید : 88 m²
متراژ کل : 98 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
شما اینجا هستید: خانه املاک فروشی آژانس مسکن یاس آپارتمانهای فروشی