آخـریـــن اخـــبــار

محاسبه حق کمیسیون املاک برای رهن و اجاره ملک

  محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک و اجاره در قراردادهای که همراه با رهن و اجاره می باشد ابتدای مبغ رهن را را به اجاره تبدیل می کنیم و سپس با میلغ اجاره  جمع کرده  سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده(یا یک چهارم عدد بدست آمده ) و ۹ درصد مالیات [...]
ادامه مطالب

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در 25 هزارتومان اجاره در ماه محسابه  می‌شود.(یا مبلغ رهن ضربدر دونیم درصد ) سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده(یا یک چهارم ) و [...]
ادامه مطالب

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون اجاره ملک مثلا اگر مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی ۲ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداده به شکل زیر محاسبه می‏شود: مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد                                          […]

ادامه مطالب

محاسبه حق کمیسیون املاک برای خرید و فروش ملک

برابر مصوبات ۱/۶/۸۳ کمیسیون محترم نظارت شهر رشت نرخ حق العمل کاری فروش کلاً یک درصد از طرقین معامله  نیم درصد فروشند و نیم درصد از خریدار اخذ می گردد ضماً به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می‌گیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است مالیات […]

ادامه مطالب

مقایسه کردن

Enter your keyword