محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

  • محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۲۵ هزارتومان اجاره در ماه محسابه  می‌شود.(یا مبلغ رهن ضربدر دونیم درصد ) سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده(یا یک چهارم ) و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‌‏شود.

 

  • مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن ملک

به طور مثال اگر مبلغ رهن کامل ملکی ۵۰ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به شکل زیر محاسبه می‏شود:
 
تبدیل رهن به اجاره                                                             تومان  ۱,۲۵۰,۰۰۰ = ۲۵,۰۰۰ * ۵۰
مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد (یا یک چهارم)                               تومان   ۳۱۲,۵۰۰ =۴: ۱,۲۵۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                                     تومان   ۲۸,۱۲۵ = ۰٫۰۹ * ۳۱۲,۵۰۰
جمع حق کمیسیون با مالیات                                             تومان  ۳۴۰,۶۲۵ = ۲۸,۱۲۵ + ۳۱۲,۵۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه                                                       تومان  ۳۴۰,۶۲۵

 

پست های مرتبط

مقایسه کردن

Enter your keyword