محاسبه حق کمیسیون املاک برای خرید و فروش ملک

محاسبه حق کمیسیون املاک برای خرید و فروش ملک

برابر مصوبات ۱/۶/۸۳ کمیسیون محترم نظارت شهر رشت نرخ حق العمل کاری فروش کلاً یک درصد از طرقین معامله  نیم درصد فروشند و نیم درصد از خریدار اخذ می گردد

ضماً به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می‌گیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است

مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش ملک

فرض کنید ملکی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‏شود حق کمیسیون مشاور املاک شامل ۰.۵ درصد ارزش ملک و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

ارزش ملک فروخته شده ضربدر ۰٫۵ درصد           تومان   ۱,۵۰۰,۰۰۰ =۰٫۰۰۵ * ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات     تومان           ۱۳۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۱,۵۰۰,۰۰۰

جمع حق کمیسیون و مالیات       تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰ = ۱۳۵,۰۰۰  +  ۱,۵۰۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک                                    تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰

 

پست های مرتبط

مقایسه کردن

Enter your keyword